Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2018 - Ennillwyr

logo gwobr arlunio 2015

E-Arddangosfa | Artistiaid | Enillwyr

Manylion Enillwyr isod:

 

Gwobr Gyntaf, Cystadleuaeth Agored: Colin See-Paynton

29 - Chwech o Sgyfarnogod - Colin See-Paynton

Mae popeth yn cychwyn gyda lluniad. Dyma’r efallai’r mynegiant puraf a chywiraf o’n cariad tuag at y byd, mae’n burach hyd yn oed na’r gair ysgrifenedig neu lafar.

Pan fyddwn yn lluniadu, rydym yn talu teyrnged i, ac yn dangos parch at ein testun yn y modd mwyaf trylwyr a chlos gan ennyn dealltwriaeth a’r gwerthfawrogiad llawnaf o’i ryfeddodau. Hyd yn oed fel plant ifanc, dyma’r peth yr ydym yn ei wneud yn fwyaf naturiol, heb unrhyw rodres a chyda llawenydd. Mae lluniadu wedi siapio ein gwreiddiad ac yn sylfaen iddo.

Gwobr Myfyriwr: George Bolwell

49 - Cynllun ar gyfer Baddondy - George Bolwell

Astudiais Gelf yng Ngholeg Camberwell a Phensaerniaeth yn y Bartlett. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel dylunydd pensaernïol, ac yn parhau i luniadu pryd bynnag y gallaf.

Mae fy ngwaith yn astudio afresymoldeb, o ran y cyflwr dynol a’r byd naturiol.

Mae’r llun ‘Cynllun ar gyfer Baddondy’ yn deillio o gyfres o gynlluniau ar gyfer adeilad ffuglennol. Mae’r ddelwedd yn ddarluniad o amgylchedd pensaernïol lle mae cyrff, isdyfiant a’r rhannau sy’n ffurfio’r baddondy yn cael eu hasio ynghyd.

Gyda’r nod o greu dehongliadau dynol, ac isymwybodol weithiau, o ddelwedd sy’n bodoli’n barod, mae’r darlun yn ganlyniad proses sy’n tynnu cliwiau gweledol o haen sylfaenol o ludwaith. Mae’r gwaith yn ffrwyth siawns ar y naill llaw a chrebwyll ar y llaw arall, a’i fwriad yw cofnodi twf proses yn hytrach na chreu gwaith coeth, rhagdybiedig (neu orffenedig hyd yn oed).

 

Gwobr Gyntaf, Cystadleuaeth Agored / First Prize, Open Competition – Colin See-Paynton, rhif 29 - Chwech o Sgyfarnogod / Six March Hares
Gwobr Myfyriwr / Student Prize – George Bolwell, rhif 49- Cynllun ar gyfer Baddondy / Plan for a Bath House

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share