Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2018 - E-Arddangosfa

logo gwobr arlunio 2015


E-Arddangosfa | Artistiaid | Enillwyr

E-Arddangosfa isod:

 

 

1 - Parsley - Jac Atkinson
1 - Persli - Jac Atkinson
 • 1 - Persli - Jac Atkinson
 • 2 Amser cinio dydd Sul y ty allan i’r Red Lion - Peter Collyer
 • 3 - Pont Reilffordd, Thetford - Patricia Clark
 • 4 - Gwrychyn, Llyn Trafwll - Patricia Clark
 • 5 - Portread o Philip Glass - Daniel Crouch
 • 6 - Taid mewn coron bapur - Daniel Crouch
 • 7 - Maria - Fran Collins
 • 8 - Nigel - Fran Collins
 • 9 - Siwrneiau trwy amser - Diana Davies
 • 10 - Tirlun hindreuliedig - Gareth Davies
 • 11 - Twllwch yn agosáu - Gareth Davies
 • 12 - Y cysgod y mae’n ei ddilyn - Andy Dobbie
 • 13 - Yr Addurnwr - Anthony Griffin
 • 14 - Mis Medi 2017 Gaerwen - Daisy Wyn Griffith
 • 15 - Mynwent Eglwys Llaneilian - Pamela Green
 • 16 - Hedfan i Ffwrdd - Geoff Hewitt
 • 17 - Nant Ffrancon - Bryn Humphreys
 • 18 - Wal Cerrig Sych 1 - Gill Hopley
 • 19 - Mabli Yn Nhy Nain Glanffrwd - Eleri Jones
 • 20 - Moel Siabod O Capel Garmon - Eleri Jones
 • 21 - Wedi’i ysbrydoli gan freuddwyd. Gweithgarwch ar yr un ochr hon, llonyddwch ar y glannau gyferbyn - David Jones
 • 22 - Wedi’i ysbrydoli gan freuddwyd: A welodd o ddawnsio hen-ffasiwn yr angel - David Jones
 • 23 - Cwsg Diwethaf - Bridgitte Kern
 • 24 - Barbara - Ann Lacey
 • 25 - Ar Ddyletswydd - Lou Moore
 • 26 - Eleri Mills - Yn Y Dyffryn, Y Llwybr
 • 27 - Tyllau a Darnau, hen lôn yn Nyffryn Ceiriog - Richard Mountford
 • 28 - Melin Lechi Segur - Louise Morgan
 • 29 - Chwech o Sgyfarnogod - Colin See-Paynton
 • 30 - Tylluan Wen a Sgwarnog Brown - Colin See-Paynton
 • 31 - Ceiliog – Mynydd Gwefru, Llanberis - Glyn Price
 • 32 - Braslun o Asgwrn ar Draeth - Timothy Pugh
 • 33 - Marchnad Bryncir - Anwen Roberts
 • 34 - Caffi - Judy Roberts
 • 35 - Edrych yn Araf - Gilly Thomas
 • 36 - Gwanwyn - Amy Walker
 • 37 - Camu Allan - Sarah Whiteside
 • 38 - Pedol yr Wyddfa - David Woodford
 • 39 - Cast Arddwrn - Dorothy M Williams
 • 41 - Golau yn Nant Ffrancon - Jeremy Yates
 • 42 - Chwilio am y Dolffiniaid - Ruth Koffer
 • 43 - Uwchben Y Clywedog - Diane Rose
 • 44 - Cariad a cholled… o strydoedd Aberystwyth - Jane Roy
 • 45 - Caerfaddon; Y Syrcas 2 - Kim Whitby
 • 46 - Cilfach Fareham - Kim Whitby
 • 47 - Cornel o’r ardd - Susan M Barber
 • 48 - Yng Nghoedwig y Gwerni - Susan M Barber
 • 49 - Cynllun ar gyfer Baddondy - George Bolwell

 

 

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share