Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2015 - Enillwyr

logo gwobr arlunio 2015

E-Arddangosfa | Artistiaid | Enillwyr

Manylion Enillwr isod:

 

Cyntaf: EMMA KNOWLES

29 Anne - Emma Knowles

30 Beryl - Emma Knowles

31 Beryl Study - Emma Knowles

Paentio’r corff dynol yw’r elfen sydd wastad wedi hawlio fy ngwaith. Wrth gyffwrdd â’r paent a’i drin a’i drafod caniateir i mi nid yn unig archwilio nodweddion penodol person ond hefyd sefydlu ymdeimlad o empathi trwy amlygu ymateb gonest, amrwd a dilyffethair i’r hyn yr wyf yn ei weld, ei deimlo, ac yn ceisio ei ddeall. Nid mater o ffactorau esthetaidd pur, megis ansawdd arlliwiau, eglurder lliwiau, cyfrannau cywir yw hi o reidrwydd, ond y broses ei hun. Mae’r cyfnod amser cryno yn ffordd o gael yn nes, gan geisio deall hanfod bod yn fyw.

Mae’r lluniau diweddar wedi’u gwneud yng Nghanolfan Ddydd Age Concern Crossacres, Wythenshawe, Manceinion, lle rwyf yn arlunydd preswyl er mis Chwefror 2015.

GEOFF HEWITT

Enillydd Dewis y Bobl Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2015.

geoff-hewitt geoff hewit art

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share