Cyhoeddiadau ar werth

SIOP ORIEL MÔN

siop siop siop siop

Mae'r siop yn Oriel Môn yn cyflwyno detholiad arbennig o anrhegion, llyfrau, teganau, gemwaith, cardiau a deunyddiau celf. Rydym hefyd yn arddangos casgliad eang ac unigryw o waith crefft newydd a dyfeisgar gan grefftwyr lleol.
Gyda phwyslais ar ddylunio ac ansawdd hynod, ein nod yw cynnig profiad siopa gwych a chyfoes i’n cwsmeriaid

I gyd-fynd â printiadau, cardiau a llyfrau o waith Kyffin Williams, Charles Tunnicliffe a'r chwiorydd Massey, ‘rydym yn ddatblygu casgliad o anrhegion sy’n adlewyrchu eu gwaith.

Wrth ymyl y siop mae’r Stiwdio Gelf sy’n arddangos a gwerthu gwaith celf gwreiddiol gan artistiaid lleol.

 

Y Stiwdio Gelf

image01/02 – 28/02 Sophie Lewis Evans
01/03 – 31/03 Eliza Jane
01/04 - 30/04 Tom Jones
01/05 – 30/05 Christine Garwood
31/05 – 30/06 Julie Williams
01/07 – 31/07 Karen Roberts
01/08 – 01/09 Jenny Holland
02/09 – 30/09 Allan Redfern
01/10 – 31/10 Rachel Stuart
01/11 – 01/12 William Selwyn
02/12 – 06/12 Josie Russell

Os oes gennych ddiddordeb arddangos yn y ‘Stiwdio Gelf’ – cysylltwch â ni:- 01248 724444

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share