Prosiectau


image

Artistiaid y dyfodol yn arddangos eu talentau mewn arddangosfa fywiog a lliwgar

Mae Oriel Ynys Môn yn falch o gael arddangos gwaith y sawl fu’n rhan o Criw Celf Ynys Môn eleni - mwy o wybodaeth

 


posterGalw am Hyrwyddwyr Celfyddydau

Dyma alwad am ATHRAWON AC YMARFERWYR CELFYDDYDOL sy'n angerddol am y celfyddydau.

Mae Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg : Gogledd Cymru yn chwilio am 12 o Hyrwyddwyr Celfyddydau Lleol ar gyfer y rhwydwaith rhanbarthol newydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru - mwy o wybodaeth

 


imageArteffact

Arteffact yw enw prosiect ar gyfer partneriaeth o wasanaethau archifau ac amgueddfeydd ar draws Gogledd Cymru sy’n cydweithio i ddefnyddio casgliadau ac arddangosfeydd hanesyddol i ysbrydoli creadigrwydd a hunanfynegiant er mwyn hyrwyddo gwell iechyd meddwl - mwy o wybodaeth

Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell - cliciwch yma

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share