Prosiectau

Oriau Agor Oriel Môn

 

Blog Lisa Eurgain Taylor

Bydd agoriad arddangosfa Lisa a gynhaliwyd y 7fed o Fawrth yn rhan o hanes yr Oriel fel un o’r agoriadau mwyaf yr ydym erioed wedi eu cael wrth i gannoedd o bobl fynychu.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Oriau Agor Oriel Môn

 

Gogoniant Plu
Arddangosfa Charles F. Tunnicliffe

Charles F. Tunnicliffe a’i gyfeillgarwch â John Clegg, Reginald Wagstaffe ac Ian Prestt gan John Smith...

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Oriau Agor Oriel Môn

 

Portffolio

Mae Portffolio yn rhaglen gelfyddydol i bobl ifanc blynyddoedd 10 ac 11. Cyfle i weithio gydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu sgiliau a chael bod yn greadigol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Oriau Agor Oriel Môn

 

Codi’r Bar

Mae Codi’r Bar yn rhaglen gelfyddydol i bobl ifanc blynyddoedd 12 ac 13. Mae’n gyfle i weithio gydag artistiaid proffesiynol er mwyn datblygu sgiliau a dysgu am sut i gynnal gyrfa yn y byd creadigol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


image

Artistiaid y dyfodol yn arddangos eu talentau mewn arddangosfa fywiog a lliwgar

Mae Oriel Ynys Môn yn falch o gael arddangos gwaith y sawl fu’n rhan o Criw Celf Ynys Môn eleni - mwy o wybodaeth

 


imageArteffact

Arteffact yw enw prosiect ar gyfer partneriaeth o wasanaethau archifau ac amgueddfeydd ar draws Gogledd Cymru sy’n cydweithio i ddefnyddio casgliadau ac arddangosfeydd hanesyddol i ysbrydoli creadigrwydd a hunanfynegiant er mwyn hyrwyddo gwell iechyd meddwl - mwy o wybodaeth

Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell - cliciwch yma

 

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share