Printiau

Mae 12 print, a ddewiswyd o’r gwaith gwreiddiol a roddwyd i Oriel Ynys Môn gan Syr Kyffin Williams ei hun, ar werth yn Oriel Ynys Môn. Cynhyrchwyd y printiau gan Curwen Press, Caergrawnt. Mae gan bob print rediad o 350, oll wedi cael eu harwyddo gan yr artist.

Dyma gyfle unigryw i’r rhai sy’n mwynhau ac yn casglu celf i brynu esiamplau o waith Syr Kyffin Williams, a’r un pryd cynorthwyo Oriel Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams i hyrwyddo gwaith yr artist arbennig hwn.

Aberffraw - Watercolour Drawing - £400
Cottage - Ink Drawing - £400
Caernarfon - Watercolour - £400
Aberffraw
Darlun Dyfrlliw
£400
Cottage
Darlun Inc
£400
Caernarfon
Dyfrlliw
£400
Carmel - Ink Drawing - £350
Fedw Fawr - Ink Drawing - £350
Farmer - Watercolour Drawing - £300
Carmel
Darlun Inc
£350
Fedw Fawr
Darlun Inc
£350
Farmer
Darlun Dyfrlliw
£300
Llanrhwydrus - Ink Drawing - £250
Moelfre - Ink Drawing - £350
Rough Sea at Trearddur - Watercolour Drawing - £400
Llanrhwydrus
Darlun Inc
£250
Moelfre
Darlun Inc
£350
Rough Sea at Trearddur
Darlun Dyfrlliw
£400
Mynydd Bodafon - Ink Drawing - £350
Pentre Pella - Watercolour Drawing - £400
Trearddur - Watercolour Drawing - £300
Mynydd Bodafon
Darlun Inc
£350
Pentre Pella
Darlun Dyfrlliw
£400
Trearddur
Darlun Dyfrlliw
£300

 

Mae'r printiau hyn ar werth o siop Jac Do yn Oriel Ynys Môn.
Ffôn : 01248 752004

Mae’r printiau yma o waith Kyffin Williams ar werth yn Oriel Ynys Môn yn unig. Fe’i cynhyrchwyd o’r gwaith gwreiddiol sy’n rhan o gasgliad Oriel Ynys Môn.

Ben £50
Glanrafon £50
Llanddwyn £50
Ben
£50
Glanrafon
£50
Llanddwyn
£50
Llangwyfan £50
Old Man at funeral £50
Porth Cwyfan £50
Llangwyfan
£50
Old Man at funeral
£50
Porth Cwyfan
£50

 

Mae'r printiau hyn ar werth o siop Jac Do yn Oriel Ynys Môn.
Ffôn : 01248 752004

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share