Oriel Kyffin Williams

O’r Casgliad
O’r Casgliad

9.02.19 – 07.07.19
O’r Casgliad

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno amrediad eang o waith o’r casgliad sydd wedi cael ei gynhyrchu ar bapur. Mae’n cynnwys nifer o ddarluniadau a lluniau dyfrlliw nad ydynt wedi cael eu gweld yn gyhoeddus o’r blaen ynghyd â detholiad o luniau newydd cyffrous yr ydym wedi eu caffael. Bydd ‘Wedi eu tynnu o’r Casgliad’ yn apelio nid yn unig i bobl sydd wrth eu bodd â chelf ond hefyd i bobl sy’n frwd ynghylch bywyd gwyllt, haneswyr ac ymwelwyr i Ynys Môn.


Croesi Traethau

20.07.19 – 19.01.20
Croesi Traethau
Casgliad celf Sian a Ken Owen

Casgliad preifat Sian a Ken Owen o weithiau celf a gasglwyd dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain.  Ymhlith dros 80 o baentiadau mae gwaith rhai o artistiaid amlycaf Cymru, o Augustus John i Kyffin Williams ac ambell artist o’r tu hwnt i Gymru.


Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams

image

Nod cyntaf yr Ymddiredolaeth pan sefydlwyd hi yn 2007 oedd adeiladu Oriel i goffáu Kyffin Williams ym Môn, ei fam-ynys. Drwy haelioni Syr Kyffin ei hun, ewyllys da Cyngor Sir Ynys Môn, cymorth difesur aelodau o staff yr uned Addysg ac Addysg Gydol-oes, a chyda chefnogaeth nifer o gyrff cyhoeddus a channoedd o unigolion a gyfrannodd mor hael, adeiladwyd Oriel Kyffin Williams yn rhan o Oriel Ynys Môn yn Llangefni. Agorwyd yr oriel ysblennydd hon yn 2008, a chynhelir ynddi rhaglen gyfoethog o arddangosfeydd o weithiau Kyffin Williams ac eraill.

Y mae gan yr Ymddiriedolaeth ddau nod arall hefyd, sef addysgu’r cyhoedd, yr ifanc yn enwedig, am arlunwaith, a rhoi cyfleoedd i artistiaid eraill i’w mynegi’u hunain ac arddangos eu gweithiau.

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share