Oriel Kyffin Williams

imageimage

 

 

 

 

Ynys Môn – Trwy Lygad Artist
01.07.2017 – 21.01.2018

Mae’r gwaith celf yn yr arddangosfa hon wedi cael ei ddewis o Gasgliad Cyngor Sir Ynys Môn gan aelodau’r Pwyllgor Celfyddydau Gweledol, Eisteddfod Môn 2017. Mae rhywfaint o waith cyfarwydd yn yr arddangosfa ynghyd â rhai darnau prin o waith nad ydynt wedi cael eu harddangos o’r blaen gan artistiaid megis Kyffin Williams, Charles F. Tunnicliffe, Harry Hughes Williams, Wilf Roberts, Claudia Williams, Peter Prendergast, Ed Povey a llawer mwy.

image

Nod cyntaf yr Ymddiredolaeth pan sefydlwyd hi yn 2007 oedd adeiladu Oriel i goffáu Kyffin Williams ym Môn, ei fam-ynys. Drwy haelioni Syr Kyffin ei hun, ewyllys da Cyngor Sir Ynys Môn, cymorth difesur aelodau o staff yr uned Addysg ac Addysg Gydol-oes, a chyda chefnogaeth nifer o gyrff cyhoeddus a channoedd o unigolion a gyfrannodd mor hael, adeiladwyd Oriel Kyffin Williams yn rhan o Oriel Ynys Môn yn Llangefni. Agorwyd yr oriel ysblennydd hon yn 2008, a chynhelir ynddi rhaglen gyfoethog o arddangosfeydd o weithiau Kyffin Williams ac eraill.

Y mae gan yr Ymddiriedolaeth ddau nod arall hefyd, sef addysgu’r cyhoedd, yr ifanc yn enwedig, am arlunwaith, a rhoi cyfleoedd i artistiaid eraill i’w mynegi’u hunain ac arddangos eu gweithiau.

Bob tair blynedd trefnir Cystadleuaeth Arlunio Kyffin Williams ar gyfer artistiaid sy’n trigo yng Nghymru neu sydd â chyslltiad â hi. Rhoddir tair gwobr, gwobr gyntaf o £3000 ac ail wobr o £2000 yn y Gystadleuaeth Agored, a gwobr o £1000 i Arlunwyr Ifainc o dan 28 oed. Yr enillwyr yn 2009 oedd Louisa Theunissen a Hedd ap Hywel. Dyddiad cau’r gystadleuaeth eleni yw’r 16eg o Fai. (Os mynn neb fanylion amdani cysyllted â Nicola Gibson, Oriel Ynys Môn.)

Yr Ymddiriedolwyr

  • Mrs Anwen Carey Evans
  • Yr Athro Colyn Gardner
  • Mr Alun Gruffydd
  • Dr Paul Joyner
  • Mr David W. Meredith
  • Yr Athro Derec Llwyd Morgan (Cadeirydd / Chairman)
  • Yr Arglwydd Wigley o Gaernarfon
  • Mrs Mary Yapp
logo gwobr arlunio 2018

Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2018

Am Gwybodaeth I Ymgeiswyr - cliciwch yma

Am Gwobr Lluniadu - cliciwch yma

Am Ffurflen Gais - cliciwch yma

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share