Oriel Hir

Dorothy M Williams Dorothy M Williams

Dorothy M Williams

23.10.18 – 18.02.19


Gareth Brindle Gareth Brindle Gareth Brindle

ROS HORNBUCKLE
19.02.19 – 09.06.19

GWEHYDDU’R ARFORDIR

Mae’r tapestrïau hyn yn dathlu prydferthwch arfordir Cymru. Daw fy ysbrydoliaeth o’r mynyddoedd, y môr, y traethau, y creigiau, yr adar a’r awyr ac effeithiau’r newidiadau parhaus yn y tywydd a’r goleuni. Mae’r oriau lawer yr wyf yn eu treulio yn gwehyddu’r arfordir yn dwysáu fy nghariad tuag at y wlad hon a’m perthynas â hi.


Gareth Owen Gareth Owen

Gareth Owen

JULIE ROBERTS
11.06.19 – 21.10.19
GOLYGFEYDD GORLLEWINOL

Dwi’n gweithio â dyfrlliw yn bennaf ond rydw i wrth fy modd ag acrylig hefyd, mae tirlun fy ardal leol yn addas ar gyfer y ddau gyfrwng, fy hoff destunau yw adeiladau, coed a’r môr.


Gareth Brindle Gareth Brindle Gareth Brindle

BILL KNEALE
22.10.19 – 09.02.20
GOLYGFANNAU

Mae fy lluniau’n siwrneiau gweledol i’r mynyddoedd ac arfordir Gogledd Cymru yn bennaf. Byddaf yn creu brasluniau yn y lle cyntaf ac yna’n eu datblygu’n luniau acrylig.

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share