Oriel Charles Tunnicliffe

charles tunnicliffe

 

Teyrnged barhaol i un o brif arlunwyr bywyd gwyllt yr ugeinfed ganrif - gwaith Charles F. Tunnicliffe.

Ym Malltraeth ger aber yr Afon Cefni ar Ynys Môn yr oedd stiwdio yr artist ac o’r stiwdio hon y bu’n gweithio am 35 mlynedd.

Lluniau yn portreadu cyfoeth bywyd gwyllt Môn a ddaeth ag enwogrwydd i Charles Tunnicliffe ond hefyd roedd yn cynhyrchu tirluniau ac astudiaethau o bobl leol.

imageimage

 

 

 

 

 

 


  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share