Oriel Charles Tunnicliffe

charles tunnicliffe

 

Teyrnged barhaol i un o brif arlunwyr bywyd gwyllt yr ugeinfed ganrif - gwaith Charles F. Tunnicliffe.

Ym Malltraeth ger aber yr Afon Cefni ar Ynys Môn yr oedd stiwdio yr artist ac o’r stiwdio hon y bu’n gweithio am 35 mlynedd.

Lluniau yn portreadu cyfoeth bywyd gwyllt Môn a ddaeth ag enwogrwydd i Charles Tunnicliffe ond hefyd roedd yn cynhyrchu tirluniau ac astudiaethau o bobl leol.

imageimage

 

 

 

 

 


Darluniau Mesuredig Tunnicliffe

24.02.18 – 02.09.18
Darluniau Mesuredig Tunnicliffe

Gellid dadlau mai darluniau mesuredig Charles Tunnicliffe yw’r gweithiau mwyaf arwyddocaol a thrawiadol sydd yn yr Oriel. Y rhain oedd llyfrgell gyfeiriadol weladwy bersonol yr arlunydd ac roedd yn eu defnyddio ar gyfer ei luniau masnachol a’i baentiadau gorffenedig. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys detholiad o’r astudiaethau manwl hyn ynghyd â rhai o’r gweithiau gorffenedig a ysbrydolwyd ganddynt.


Ysgythriadau ac Engrafiadau Charles F Tunnicliffe

08.09.18 – 17.02.19
Mewn Du a Gwyn
Ysgythriadau ac Engrafiadau Charles F Tunnicliffe

Fel myfyriwr yng Ngholeg Celf Brenhinol Llundain, dysgwyd i Charles Tunnicliffe y gelfyddyd o engrafio ac ysgythru pren. Wedi iddo raddio, arhosodd yn Llundain i ddatblygu ymhellach ei sgiliau fel gwneuthurwr printiau. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys enghreifftiau o’i engrafiadau ac ysgythriadau pren ac yn dangos printiau celfyddyd gain ochr yn ochr â gwaith yr oedd yn bwriadu ei gyhoeddi a gwaith masnachol.

 

 


  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share