Oriel Charles Tunnicliffe

charles tunnicliffe

 

Teyrnged barhaol i un o brif arlunwyr bywyd gwyllt yr ugeinfed ganrif - gwaith Charles F. Tunnicliffe.

Ym Malltraeth ger aber yr Afon Cefni ar Ynys Môn yr oedd stiwdio yr artist ac o’r stiwdio hon y bu’n gweithio am 35 mlynedd.

Lluniau yn portreadu cyfoeth bywyd gwyllt Môn a ddaeth ag enwogrwydd i Charles Tunnicliffe ond hefyd roedd yn cynhyrchu tirluniau ac astudiaethau o bobl leol.

imageimage

 

 

 

 

 


Darluniau Mesuredig Tunnicliffe
Darluniau Mesuredig Tunnicliffe

23.02.19 – 01.09.19
Charles Tunnicliffe – Yr Artist Masnachol

Yn dilyn fersiwn darluniadol Henry Williamson o Tarka The Otter ym 1932, roedd galw mawr am waith celf Charles Tunnicliffe. Defnyddiwyd ei waith gan nifer o gwmnïau adnabyddus, yn cynnwys Olew Shell, Bibby’s ICI a Brooke Bond a hynny at ddibenion hysbysebu a marchnata.

Mae’r Artist Masnachol yn dangos rôl yr artist fel un a greodd delweddau oesol ac atgofus a chyflwynir gwaith celf gwreiddiol o gasgliadau cyhoeddus a phreifat.


Darluniau Mesuredig Tunnicliffe
Darluniau Mesuredig Tunnicliffe

07.09.19 – 23.02.20
Charles Tunnicliffe ac Academi Frenhinol y Celfyddydau

Cafodd ysgythriadau ac engrafiadau coed Charles Tunnicliffe eu dangos gyntaf yn Academi Frenhinol Celfyddydau Llundain ym 1928. Daeth yn Aelod Gohebol ym 1944 ac ym 1954 cafodd ei ethol yn Aelod Llawn gan gyflwyno chwe llun y flwyddyn i Arddangosfa’r Haf. Roedd mor uchel ei barch fel ym 1974, gyda chymorth ei gyd Aelod o’r Academi Frenhinol Kyffin Williams, fe ddathlwyd ei gynhyrchiant fel artist mewn arddangosfa arbennig ar gyfer Aelodau’r Academi Frenhinol.

Mae’r arddangosfa hon yn tynnu sylw at rai o’i ddarnau gwaith gorau o’r Academi Frenhinol ac yn edrych ar berthynas yr artist gydag un o sefydliadau celf mwyaf blaenllaw’r byd.


Ysgythriadau ac Engrafiadau Charles F Tunnicliffe

08.09.18 – 17.02.19
Mewn Du a Gwyn
Ysgythriadau ac Engrafiadau Charles F Tunnicliffe

Fel myfyriwr yng Ngholeg Celf Brenhinol Llundain, dysgwyd i Charles Tunnicliffe y gelfyddyd o engrafio ac ysgythru pren. Wedi iddo raddio, arhosodd yn Llundain i ddatblygu ymhellach ei sgiliau fel gwneuthurwr printiau. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys enghreifftiau o’i engrafiadau ac ysgythriadau pren ac yn dangos printiau celfyddyd gain ochr yn ochr â gwaith yr oedd yn bwriadu ei gyhoeddi a gwaith masnachol.

 

 


  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share