Llyfrau

imageMae'r llyfr hwn yn llawn lluniau o gasgliad Oriel Ynys Môn sy'n cofnodi pethau sy'n gyfarwydd i ni ond hefyd cawn hen ddelweddau pwysig o Ynys Môn sydd wedi hen ddiflannu.

Yn ogysta â'r darluniau, mae yma nifer o baentiadau olew sydd ymhlith y gorau a gynhyrchodd Kyffin erioed.

Mae'r llyfr clawr meddal yma ar werth yn Siop Jac Do - pris £7.95.

imageI ddathlu penblwydd Oriel Ynys Môn yn 20 oed yn 2011 mae'r Oriel wedi cyhoeddi llyfr arbennig yn olrhain hanes bywyd a gwaith un o arlunwyr bywyd gwyllt enwocaf yr ugeinfed ganrif, Charles. F. Tunnicliffe.

Ar werth nawr:

Clawr Meddal - £7.95
Clawr Caled - £20.00
(Mae'r llyfrau clawr caled wedi eu rhifo: 1-300)

imageMae Oriel Ynys Môn wedi ei lleoli tua deng milltir o un o’r safleoedd archaeolegol pwysicaf yng Nghymru – Llyn Cerrig Bach. Cytunir yn gyffredinol mai eitemau a offrymwyd i’r duwiau Celtaidd oedd y trysorau a ddarganfuwyd yn y llyn, a’u bod wedi eu taflu i’r dwr dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.

Mae’n bleser gan yr Oriel roi sylw blaenllaw i’r enghraifft ryfeddol hon o dreftadaeth gyfoethog yr ynys trwy gyhoeddi’r gyfrol hon: y gyfrol gyntaf erioed i adrodd yr hanes yn glir. Mae’n cynnwys nifer o gyfraniadau gan archaeolegwyr ac arbenigwyr eraill sy’n rhoi cipolwg o’r newydd ar y trysor a’i arwyddocâd.

Pris: £9.95

imageMae Golau ar y Gamlas yn ein tywys oddiwrth dirweddau Ynys Môn i ddinas Fenis a fu’n ysbrydoliaeth i Kyffin Williams am fwy na hanner canrif. Mae’r llyfr yn cyflwyno gwaith arlunwyr brodorol Fenis fel Canaletto a Guardi ac eraill adnabyddus a fu’n gweithio yn Fenis fel Monet, Sickert a Brangwyn. Cafodd pob un ddylanwad ar Kyffin Williams wrth iddo astudio eu gwaith ac wrth ymweld â Fenis.

Pris: £3.50

 

imageMae’r darluniau o flodau yn y llyfr hwn wedi’u dewis o baentiadau sy’n cael eu hadnabod fel Casgliad y Chwiorydd Massey. Gwenddolen Massey beintiodd yr astudiaethau dyfrlliw hardd ac Edith ei chwaer gasglodd yr esiamplau o flodau ac a helpodd gyda chyflwyniad y casgliad cyfan. Bu bron i’r rhan bwysig hon o dreftadaeth ddiwylliannol Ynys Môn gael ei golli ond mae yng ngofal Oriel Ynys Môn.
Ail argraffiad.

Pris: £7.95

imageCyhoeddwyd i ddathlu dauganmlwyddiant Ynys Lawd, Caergybi.

Pris £9.95

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

imageLlinell Amser Môn - Stori ein Hynys

Pris £1.00

imageYn y gyfrol hon ceir enghreifftiau prin o wisgoedd a thecstiliau hynafol, lluniau a dyfyniadau o'r cyfnod, yn dangos y math o wisg Gymreig a wisgwyd gan y werin ar Ynys Môn yn ystod y 19eg ganrif.

Pris: £9.95

 

 

 

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share