Casgliadau

imageMewn ocsiwn ym 1981 fe brynodd Cyngor Sir Ynys Môn gasgliad stiwdio Charles Tunnicliffe a fu farw yn 1979. Roedd yr arlunydd wedi byw ym Malltraeth ers symud yno o’i Sir Gaer enedigol yn 1947. Mae’n cael ei gydnabod yn eang bod llawer o’i waith mwyaf adnabyddus wedi ei gwblhau tra roedd yn byw ym Môn. Trwy ymdrechion yr Awdurdod Lleol a hefyd waith penderfynol rhai oedd yn dilyn ei waith y bu i’r casgliad hwn gael ei brynu yn gyfangwbl a’i ddiogelu i breswylwyr ac i ymwelwyr yr Ynys.

Yn dilyn ei brynu, penderfynwyd bod angen cartref parhaol i’r casgliad. Agorwyd Oriel Ynys Môn, amgueddfa ac oriel a adeiladwyd i’r pwrpas yn 1991 ac ers hynny mae wedi ymdrechu i gasglu ac arddangos eitemau sydd â pherthnasedd lleol. Y mae yn awr yn cynnwys casgliad pwysig o weithiau gan Kyffin Williams, y Chwiorydd Massey o Langoed a nifer o artistiaid eraill.

imageErs ei hagor mae Oriel Ynys Môn wedi arddangos eitemau o wahanol Gasgliadau Cenedlaethol, ac wedi lletya rhai o arddangosfeydd ôl-dyddiol mawr Kyffin Williams. Yn wir, mae gan yr amgueddfa a’r oriel ddyled fawr i’r diweddar Kyffin Williams am iddo fod mor hael yn rhoi dros 400 o ddyluniadau a pheintiadau i’r casgliad celf gain, yn cynnwys gweithiau gan artistiaid eraill adnabyddus. Yn 2008, drwy werthu rhediad cyfres gyfyngedig o brintiau yn seiliedig ar ei ddyluniadau, ynghyd â chyllid gan ei gorff llywodraethol, Cyngor Sir Ynys Môn, rhoddion gan y cyhoedd drwy Ymddiriedolaeth Kyffin Williams a Chyngor Celfyddydau Cymru, fe adeiladwyd Oriel Kyffin Williams. Mae’r deyrnged barhaol hon i un o artistiaid mwyaf adnabyddus Ynys Môn yn awr yn lletya dwy arddangosfa flynyddol, ac y mae wedi arddangos eitemau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, y National Portrait Gallery a sefydliadau cenedlaethol eraill.

Mae Oriel Ynys Môn hefyd yn ddyledus i nifer o bobl breifat sydd wedi rhoi ar fenthyg waith celf ac arteffactau sy’n cael eu harddangos ochr yn ochr â’r casgliadau presennol.

image
Bu'r ffocws erioed ar ddatblygu ac ehangu’r casgliad. Gwneir hyn yn bennaf trwy roddion hael gan unigolion, ynghyd â phrynu a throsglwyddo o sefydliadau eraill.

Mae eitemau o gasgliad eang Oriel Ynys Môn yn cael eu defnyddio mewn rhaglen o arddangosfeydd sy’n newid o hyd, ac yn cael eu benthyca allan i amgueddfeydd achrededig eraill o fewn y DG.


 

imageAr ddechrau 2014, rhoddwyd casgliad sylweddol o waith celf yr arlunydd Harry Hughes Williams i Oriel Ynys Môn. Rydym yn ddiolchgar iawn i deulu’r arlunydd am eu haelioni yn rhoi’r casgliad gwych hwn er budd trigolion yr ynys a thu hwnt - mwy o wybodaeth

Yn y llun gwelir Harry Hughes Williams yn nghowt ei gartref – fferm Mynydd Mwyn. Tynnwyd y llun hwn yn ystod y 1950au cynnar.

Cysylltwch â’r amgueddfa os ydych yn dymuno gweld eitemau nad ydynt yn cael eu harddangos, os gwelwch yn dda.

 

Rhoi Rhodd

Diogelu hanes Ynys Môn

imageMae Oriel Ynys Môn yn ddiolchgar iawn i’r rhai sy’n rhoi gwrthrychau a gwaith celf i ychwanegu at gasgliad parhaol ein hamgueddfa. Yn wir, bydd yr amgueddfa yn derbyn cyfran helaeth o’i chasgliadau drwy garedigrwydd unigolion neu roddion.

Mae’n bwysig bod pob un o’r pethau a dderbyniwn yn unol â’n Polisi Datblygu Casgliadau, a bod gennym yr adnoddau i edrych ar ôl a storio pob eitem yn briodol. O ganlyniad, nid yw bob amser yn bosibl i ni dderbyn rhoddion o’r fath. Fodd bynnag, pe digwyddai na allwn dderbyn eich rhodd, efallai y byddwn yn gallu awgrymu amgueddfa neu dderbynnydd arall.

imageOs oes gennych ddiddordeb mewn rhoi rhodd i Oriel Ynys Môn yna dewch i gysylltiad â’n staff os gwelwch yn dda cyn i chi ddod a’ch eitemau i’r Amgueddfa. Peidiwch â’u gadael yma neu eu postio heb yn gyntaf gysylltu â’r Amgueddfa - mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod eich rhodd yn cael ei nodi yn briodol ac y gofelir amdani.

Cysylltwch ag Oriel Ynys Môn os oes gennych unrhyw beth y byddech
yn hoffi ei roi os gwelwch yn dda.

Gwelir gopi Yma o’n ffurflen swyddogol ar gyfer rhoi rhoddion.

Cliciwch yma i weld rhestr o dderbynion newydd i gasgliad amgueddfa Oriel Ynys Môn.

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share