Caffi Blas Mwy

image

Yn ystod eich ymweliad â’r Oriel be’n well na chael cyfle i ymlacio a mwynhau’r fwydlen amrywiol a blasus yn ein caffi Blas Mwy ar ei newydd wedd.

Bydd Gwenan a’i staff yn sicr o’ch croesawu a’ch temptio hefyd i brofi’r llu o brydau cartref. Cynigir hefyd fwydlen arbennig ar gyfer llysieuwyr a phlant.

Mae Blas Mwy yn gaffi trwyddedig.

Rhif Ffôn: 01248 751516

I ymweld â gwefan Blas Mwy, cliciwch yma.

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share