Arddangosfeydd Celf

Oriau Agor Oriel Môn

 

Rhaglen Arddangos 2019

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Association of Anglesey Art Clubs
Association of Anglesey Art Clubs
Association of Anglesey Art Clubs

19.01.19 – 03.03.19
EIRIAN LLWYD
CYNEFINOEDD

Roedd Eirian Llwyd wedi’i swyno gan hanes, diwylliant, traddodiadau a thirwedd Môn. Drwy gyfrwng print, darluniodd ei hargraffiadau hi o’r ynys lle treuliodd hi ei blynyddoedd mwyaf cynhyrchiol fel arlunydd.Criw Celf
Criw Celf
Criw Celf

09.03.10 – 28.04.19
VICTOR CIREFICE
AGWEDDAU O’R LLWYBR ARFORDIROL

Arddangosfa sy’n edrych yn ôl ar wrthrychau o fy mlynyddoedd cynnar ar Ynys Môn ble roeddwn yn gweithio’n uniongyrchol o fywyd yn y fan a’r lle gan feicio o gwmpas yr ynys. Mae fy themâu a fy nulliau o weithio wedi esblygu o hyn dros gyfnod o hanner can mlynedd a mwy.‘On the Edge’
‘On the Edge’
‘On the Edge’

04.05.19 – 16.06.19
REBECCA THORLEY-FOX
YR AWYR AGORED – ARGRAFFIADAU O NATUR

Mae Becky wrth ei bodd bod allan yn yr awyr agored ac mae’n paentio ei lluniau o’r dirwedd a bywyd gwyllt mewn olew, ‘en plein air’. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu prydferthwch y dirwedd naturiol a’i hargraffiadau hi o’r bywyd gwyllt y mae’n ei gynnal.


‘Heroes’
‘Heroes’
‘Heroes’

22.06.19 – 04.08.19
PETE JONES
MORDAITH

Mae’r arddangosfa hon yn ymchwilio i’r syniad o fywyd fel mordaith ac yn cyflwyno delweddau o’r bobl a’r lleoedd sy’n bwysig i’r arlunydd ar adeg pan mae’n myfyrio ar ei fywyd.New Works
New Works
New Works

10.08.19 – 22.09.19
SIAN McGILL
RHWNG Y MYNYDDOEDD A’R MÔR

Casgliad o waith wedi ei ysbrydoli gan harddwch a drama’r dirwedd yng Nghymru, y llwybrau arfordirol a’r traciau mynyddig ble rwyf yn teimlo’n gartrefol. Mae’r lluniau yn fynegiant o fy nghariad at y lleoedd hyn ac yn ymdrech i gyfleu rhywfaint o’u hegni a’u bywyd, a’r teimlad o fod yno yn y foment.


Sea and Mountains
Sea and Mountains
Sea and Mountains
Sea and Mountains

28.09.10 – 03.11.19
AR Y TROTHWY

Arddangosfa yn edrych ar y berthynas sy’n esblygu rhwng celf a thechnoleg fodern. Mae’r artistiaid Jess Bugler, Ruth Cousins, Sarah Holyfield a Matthew Day yn defnyddio’r cyd-destun digidol hwn yn eu gwaith er mwyn cwestiynu natur ein byd modern.


Association of Anglesey Art Clubs
Association of Anglesey Art Clubs
Association of Anglesey Art Clubs

09.11.19 – 31.12.19
FFAIR GREFFTAU’R NADOLIG

P’un a ydych yn chwilio am anrheg arbennig neu rywbeth unigryw i chi’ch hun, y Ffair Grefftau yn Oriel Môn yw’r lle perffaith i chi wneud eich holl siopa Nadolig.

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share