Arddangosfeydd Celf

poster

Rhaglen Arddangos 2018

 

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Association of Anglesey Art Clubs

20.01.18 – 04.03.18
Cymdeithas Clybiau Celf Môn

Mae arddangosfa Cymdeithas Clybiau Celf Môn yn digwydd bob dwy flynedd ac mae’n cyflwyno ystod amrywiol o weithiau celf cyfoes mewn dau a thri dimensiwn gan aelodau o’r gwahanol grwpiau celf ar Ynys Môn. Bydd yr arddangosfa boblogaidd hon yn arddangos gwaith newydd a ysbrydolwyd gan dirweddau, pobl a diwylliant.


Sea and Mountains

10.03.18 – 22.04.18
Rob Piercy
Môr a Mynydd

Mae’r casgliad hwn o waith yn ddathliad o dirweddau amrywiol a dramatig gogledd-orllewin Cymru, sy’n adlewyrchu angerdd yr arlunydd am natur ym mhob un o’i wahanol ffurfiau. Er mai’r mynyddoedd yw ei brif ysbrydoliaeth, mae grym ac egni llym stormydd yr hydref wedi cyflwyno’r arlunydd i ffynhonnell arall o ysbrydoliaeth, sef y môr.


New Works

28.04.18 – 10.06.18
Josie Russell
Gwaith Newydd

Daw gwahanol olygfeydd o bob cwr o Gymru, nodweddion tir enwog, delweddau traddodiadol, planhigion ac anifeiliaid oll ynghyd i ffurfio fy arddangosfa ar gyfer 2018 yn Oriel Môn. Mae harddwch eithriadol ein harfordir a’n cefn gwlad yn darparu’r cefndir perffaith am syniadau a dyluniadau newydd a chreadigol, ac ar gyfer perffeithio’n rhai clasurol.


‘Heroes’

16.06.18 – 05.08.18
Owain Fôn Williams
‘Arwyr’

Mae Owain Fôn Williams yn arlunydd ac yn gôl-geidwad rhyngwladol a fu’n aelod o garfan tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Ewro 2016. Bydd ei arddangosfa ‘Arwyr’ yn gyfres o baentiadau gwreiddiol sy’n portreadu atgofion Owain o lwyddiant y tîm pêl-droed rhyngwladol yn ystod Ewro 2016. Bydd y portreadau yn cynnwys arwyr cenedlaethol megis Gareth Bale, Chris Coleman ac Aaron Ramsey. Wedi ei fagu yn Nyffryn Nantlle, bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys paentiadau gwreiddiol o rai o ‘arwyr’ personol Owain, sef portreadau o gymeriadau, gwaith a bywyd y chwareli llechi.


‘On the Edge’

11.08.18 – 23.09.18
Huw Gareth Jones
‘Ar yr Ymylon’

Casgliad o luniau diweddar o’r môr a’r glannau, adeiladau a mynydd-dir. Mae’r teitl yn cyfeirio at y tir ymylol ar yr arfordir ac yn y mynyddoedd, ond hefyd at ymylon ffurfiau sydd mor bwysig i lwyddiant lluniau. Dangosir y broses ddatblygu trwy frasluniau aml-gyfrwng a grëwyd yn yr awyr agored i’r lluniau gorffenedig a wnaed mewn olew yn bennaf.
Rwy’n mwynhau amrywio’r broses drwy chwarae efo ffurf, gofod, lliw, gwead a thôn i greu distylliad o’r teimlad o le.


Criw Celf

29.09.18 – 11.11.18
Criw Celf

Mae Criw Celf yn gyfres o ddosbarthiadau meistr i blant a phobl ifanc Mwy Abl a Thalentog. Bwriad y prosiect yw ysbrydoli arlunwyr y dyfodol trwy ehangu eu profiadau celfyddydol i gynnwys gwahanol gyfryngau ac arddulliau. Mae’r arddangosfa hon yn cyfuno gwaith plant a phobl ifanc 9-18 oed o Wynedd a Môn sydd wedi bod ar y llwybr dysgu Criw Celf, Portffolio a Chodi’r Bar. Mae’r prosiect Criw Celf wedi’i noddi’n garedig gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r chwe awdurdod lleol ar draws Gogledd Cymru.


Christmas Crafts Fair

17.11.18 – 31.12.18
Ffair Grefftau’r Nadolig

Unwaith eto, mae’r Oriel yn falch o fod yn gartref i un o’r Ffeiriau Crefftau mwyaf ei maint a’r mwyaf bywiog yng ngogledd Cymru. Y flwyddyn hon byddwn yn dangos gwaith amrywiaeth o wneuthurwyr cyfoes a fydd yn arddangos efo ni am y tro cyntaf, a byddwn hefyd yn croesawu’n ôl rai wynebau hoff a chyfarwydd. P’un a ydych yn edrych am yr anrheg berffaith i rywun arbennig neu rywbeth unigryw i chi eich hun, gallwch gael gwared â straen y siopa Nadolig drwy sicrhau mai’r Oriel fydd eich siop un stop eleni.

 

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share