Mynediad a Dysgu

imageCriw Celf: Cyfres o ddosbarthiadau meistr sydd yn rhoi cyfle i blant sydd wedi dangos talent/a neu ddiddordeb arbennig mewn celfyddyd i ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau. ar gyfer plant o Ogledd Cymru sydd rhwng 7 a 11 mlwydd oed. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i blant greu celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol yn ystod y gweithdai misol. Bydd plant yn cael arbrofi a deunyddiau newydd gyda themâu a thechnegau newydd mewn modd chwareus. Mae deunyddiau celf yn cael ei darparu.

Dosbarthiadau Meistri Celf i Blant Mwy Abl a Thalentog - cliciwch yma

Ffurflen Gais Portffolio a Codi’r Bar - cliciwch yma

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share