Amgueddfa

image

Rhaglen Arddangos 2018

 

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 



penpen

 

Daethpwyd o hyd i'r pen carreg cerfiedig diddorol hwn wrth ailadeiladu wal gerrig sych ar fferrn Bryn y M6r ger y Fali yn ystod y 1950au. Mae'n pwyso 32kg, a chafodd ei greu o garreg unigol o dywodfaen bras.

Cliciwch yma i ddarllen mwy



image

Mae'r amgueddfa yn eich gwahodd i werthfawrogi hanes Ynys Môn a'i phobl, ei datblygiad, ei threftadaeth a'i chynefinoedd.

Cewch gyflwyniad i hanes Ynys Môn. Cewch wybod am ymwelwyr ddoe a heddiw i'r ynys, y diwydiannau a roddodd yr ynys ar y map, y creiriau archaeolegol sydd wedi eu darganfod, y llongdrylliadau erchyll, a'r helwyr a newidiodd yn raddol i fod yn ffermwyr cyntaf Môn.

 

 

penpen

 

Ceir hefyd arddangosfeydd dros dro fydd yn rhoi blas ar agweddau o’r treftadaeth diddorol yma.


 


 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share