Arddangosfeydd

Association of Anglesey Art Clubs

10.11.18 – 06.01.19
Rhodri Owen – I’r Byw

Arddangosfa newydd gan y gwneuthurwr a’r arlunydd Rhodri Owen sy’n cyferbynnu ei ddodrefn crefft-llaw gyda darnau wedi eu gweddnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl.
Mae dodrefn “newydd-anedig” a drawsnewidiwyd gan grwpiau ar draws Cymru, yn archwilio sut mae profiadau bywyd, llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.
Arweiniwyd y sesiynau grŵp ymarferol gan Manon Awst, Christine Mills, Bill Swann, Rebecca F. Hardy, Catrin Williams, Pip Woolf a Kirstin Claxton.
P’un a gânt eu marcio, lliwio, tyllu, neu eu datgymalu – bydd cyferbyniad y darnau hyn gyda symlrwydd y dodrefn di-gyffwrdd yn cydio yn y dychymyg ac yn herio.
Mae I’r Byw yn teithio Cymru yn 2018.


pen
pen

12.01.19 – 23.06.19
Darganfyddiadau Archeolegol yn Ynys Môn
Mae Ynys Môn yn dir hynafol gyda thystiolaeth fod pobl yn byw yma oddeutu 10,000 o flynyddoedd yn ôl. Bydd yr arddangosfa hon yn eich tywys ar lwybr drwy orffennol hudolus Ynys Môn, gan edrych ar ddarganfyddiadau archeolegol cyffrous a datgelu cyfrinachau nifer o leoliadau ble y gwnaed gwaith cloddio yn ddiweddar iawn.


pen29.06.19 – 05.01.20
U-Boat
Mae Prosiect Llongau-U 1914-18 yn defnyddio’r technegau delweddu tanddwr diweddaraf i archwilio llongddrylliadau'r Rhyfel Byd Cyntaf, ac yn cefnogi cymunedau i ddarganfod storïau anhysbys ynghynt, am brofiadau eu hynafiaid.  Yn yr arddangosfa hon ceir enghreifftiau o’r storïau cymunedol hynny, ynghyd a chanlyniadau arolygon tanddwr.
pen


 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share