Arddangosfeydd

Môn a’r Môr

13.01.18 – 20.05.18
Môn a’r Môr

Mae hanes nodedig i’r arfordir a’r môr o amgylch Ynys Môn. I ddathlu Blwyddyn y Môr, mae Oriel Môn ac Archifau Ynys Môn wedi dwyn ynghyd ddetholiad o archifau a gweithiau celf o’u casgliadau er mwyn archwilio a darlunio cysylltiad cryf yr ynys gyda’r môr.


'Poor Taff': Golwg Llundain ar y Cymry

26.05.18 – 04.11.18
'Poor Taff': Golwg Llundain ar y Cymry

Gan ddechrau gyda’r ddelwedd a elwir 'Poor Taff', sy’n dangos bonheddwr tlawd yn reidio i Lundain ar afr, bydd yr arddangosfa hon yn archwilio sut cawsai pobl Cymru eu portreadu yn y wasg boblogaidd yn yr ail ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed ganrif. Yn rhyfedd ddigon, fel mae’r fersiynau paent, yr engrafiadau a’r cartŵns yn awgrymu, cafodd y ddelwedd ddychanol wreiddiol ei harddel gan rai Cymru fel cynrychiolaeth dderbyniol o’u hunaniaeth genedlaethol. Bydd yr arddangosfa hon yn edrych ar sut mae ystrydebau o Gymreictod a hunaniaeth Gymreig wedi esblygu dros amser.


Association of Anglesey Art Clubs

10.11.18 – 06.01.19
Rhodri Owen – I’r Byw

Arddangosfa newydd gan y gwneuthurwr a’r arlunydd Rhodri Owen sy’n cyferbynnu ei ddodrefn crefft-llaw gyda darnau wedi eu gweddnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl.
Mae dodrefn “newydd-anedig” a drawsnewidiwyd gan grwpiau ar draws Cymru, yn archwilio sut mae profiadau bywyd, llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.
Arweiniwyd y sesiynau grŵp ymarferol gan Manon Awst, Christine Mills, Bill Swann, Rebecca F. Hardy, Catrin Williams, Pip Woolf a Kirstin Claxton.
P’un a gânt eu marcio, lliwio, tyllu, neu eu datgymalu – bydd cyferbyniad y darnau hyn gyda symlrwydd y dodrefn di-gyffwrdd yn cydio yn y dychymyg ac yn herio.
Mae I’r Byw yn teithio Cymru yn 2018.

  

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share