Mynediad a Dysgu

image

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai a gweithgareddau i grwpiau ysgolion:

• Gweithdai tu ol I’r llen mewn amgueddfa
• Y Royal Charter
• Tegannau Ddoe a Heddiw
• Gweithgareddau / Gweithdai arbennig i gyd fynd a’r rhaglen arddangosfeydd
• Cyfleon gwirfoddoli I fyfrwyr CA3 a bagloriaeth
• Gweithio ar brosiectau plant mewn amgueddfeydd gyda asiantaethau allanol

 

Am wybodaeth pellach, ac i drefnu ymweliad cysylltwch â’n Cydlynydd Ymgysylltu a dysgu: LiaGriffith@ynysmon.gov.uk 01248 752027

I lawrlwytho'r Ffurflen Llogi ar gyfer Ymweliadau Addysgol i Amgueddfeydd Ynys Môn fel pdf, cliciwch yma.

Bara Brith a Menyn Cartref - Llawlyfr y Rhyfel Mawr i Blant - cliciwch yma

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share