Croeso i Oriel Ynys Môn

COVID-19

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, er mwyn sicrhau diogelwch ein hymwelwyr a’n staff bydd yr Oriel ar gau tan yr hysbysir fel arall. Noder, bydd dyddiadau ein harddangosfeydd yn cael eu haddasu pan fyddwn yn ail agor. Mae nifer o’n staff yn gweithio o adref a gellir cysylltu â nhw drwy e-bost. Os oes gennych ymholiadau cyffredinol anfonwch neges e-bost at: oriel@ynysmon.gov.uk

Gyda Diolch


Oriau Agor Oriel Môn

 

Rhaglen Arddangos 2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darlith Cyhoeddus

 

GWYBODAETH DDIWEDDARAF AM ARDDANGOSFEYDD A DIGWYDDIADAU ORIEL MÔN

'Ymunwch â rhestr bostio Oriel Môn drwy e-bostio eich enw a’ch cyfeiriad e-bost i oriel@ynysmon.gov.uk.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


 

Darllen mwy »

 

Newyddion


Oriau Agor Oriel Môn

 

Swydd Ddisgrifiad

Cydlynydd Rhaglen Criw Celf: Gwynedd ac Ynys Môn
Hyd y Contract: Medi 2019 – Awst 2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share