Croeso i Oriel Ynys Môn

poster

Calan Gaeaf

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

Cystadleuaeth Celf

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

Cyfres o sgyrsiau - Ail-wneud ail-ddyfeisio

Cyfres o sgyrsiau gyda artistiaid arddangosfa Ail-wneud ail-ddyfeisio.
14/10/2016
21/10/2016
28/10/2016
2:30
Am Ddim
Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
01248 724444 Orielynysmon@ynysmon.gov.uk

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

Bara Brith a Menyn Cartref
Ynys Môn a'r Rhyfel Mawr

16.07.16 - 17.09.17

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

Gwirfoddoli

Hoffech chi wneud gwahaniaeth?

Mae cyfleon gwirfoddoli i bawb:

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

Gwersi Bywluniad

Cyfres o wersi bywluniad am 6 wythnos.
Bob dydd Mawrth o Tachwedd 8 tan Rhagfyr 13, 2016

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Taflen Oriel Ynys Môn 2016

Cliciwch ar y daflen i'w darllen

neu

os am gopi PDF o'r Daflen - cliciwch yma

 

Darllen mwy »

 

Newyddion

painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share