Croeso i Oriel Ynys Môn

 

Michelle Woodward

 

Darlith

gan Peter Lord
08.03.2020
2pm

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Michelle Woodward

 

Lisa Eurgain Taylor

Rhwng Dyn a Daear
07.03.20 - 19.04.20

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Lisa Taylor

 

Gweithdy Paentio

Lisa Taylor
26.03.2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Jemima Willis

 

Printio arbrofol

Jemima Willis
23.04.2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Tara Dean

 

Gweithdy Portreadau
gyda
Wil Rowlands

01.05.2020
11:00 - 4:00
£35.00

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Tara Dean

 

Gweithdy Dilland Bychain Fflet
gyda
Janny Barnett

24.05.2020
11:00 - 4:00
£35.00

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Tara Dean

 

Gweithdy Sgrin-brintio

Tara Dean
24.06.2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Oriau Agor Oriel Môn

 

Rhaglen Arddangos 2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darlith Cyhoeddus

 

GWYBODAETH DDIWEDDARAF AM ARDDANGOSFEYDD A DIGWYDDIADAU ORIEL MÔN

'Ymunwch â rhestr bostio Oriel Môn drwy e-bostio eich enw a’ch cyfeiriad e-bost i oriel@ynysmon.gov.uk.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


 

Darllen mwy »

 

Newyddion


Oriau Agor Oriel Môn

 

Swydd Ddisgrifiad

Cydlynydd Rhaglen Criw Celf: Gwynedd ac Ynys Môn
Hyd y Contract: Medi 2019 – Awst 2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

Tudalen Art Ukpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share