Croeso i Oriel Ynys Môn

 

Darlith Cyhoeddus

 

Oriau Agor Oriel Môn

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darlith Cyhoeddus

 

Ffair Grefftau Nadolig

09.11.19 - 31.12.19

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darlith Cyhoeddus

 

GWYBODAETH DDIWEDDARAF AM ARDDANGOSFEYDD A DIGWYDDIADAU ORIEL MÔN

'Ymunwch â rhestr bostio Oriel Môn drwy e-bostio eich enw a’ch cyfeiriad e-bost i oriel@ynysmon.gov.uk.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darlith Cyhoeddus

 

Croesi Traethau

'Casgliad celf Sian a Ken Owen
20.07.19 - 19.01.20

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Oriau Agor Oriel Môn

 

Rhaglen Arddangos 2019

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


 

Darllen mwy »

 

Newyddion


Oriau Agor Oriel Môn

 

Swydd Ddisgrifiad

Cydlynydd Rhaglen Criw Celf: Gwynedd ac Ynys Môn
Hyd y Contract: Medi 2019 – Awst 2020

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share