Croeso i Oriel Ynys Môn

 

Oriau Agor Oriel Môn

 

Oriau Agor Oriel Môn

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Judith Donaghy

 

Judith Donaghy

Stiwdio Gelf

27/10/18 - 16/11/18

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

art studio

 

Alan Knight

Stiwdio Gelf

06/10/18 – 26/10/18

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

art studio

 

Bywluniadau

Gyda Gilly Thomas & Noel McCready

06/11/18 – 11/12/18

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

art studio

 

Ffair Grefftau Nadolig

17/11/18 – 31/12/18

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Gwahoddiad - cliciwch yma

 

poster

 

Poor Taff

Shon ap Morgan ar daith i Lundain

26.5.18 - 4.11.18

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

Rhaglen Arddangos 2018

 

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

 

Gwirfoddoli

Hoffech chi wneud gwahaniaeth?

Mae cyfleon gwirfoddoli i bawb:

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darllen mwy »

 

Newyddion


painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share